HITECH LLP SOLUTIONS

Campus Year -:

Website : NA

KOUSTUV GROUP OF INSTITUTIONS (KGI)

Selected Students of HITECH LLP SOLUTIONSuser

ABHIJEET PRAKASH

CEB MECH

 

user

Ashish Kumar Mahato

CEB ETC

 

user

Bipasa Mishra

CEB CSE

ODISHA 

user

DIVESH KUMAR

CEB MECH

 

user

Mahavir Prasd Mishra

CEB ETC

 

user

namisha priya

CEB ETC

JHARKHAND 

user

PANKAJ PAL

CEB MECH

ODISHA 

user

Pratibha Soy

KISD CSE

 

user

prem Prakash mishra

CEB EEE

 

user

RADHAKANTA NANDA

CEB EEE

 

user

Sayonika Banerjee

CEB EE

 

user

Subhalaxmi Mishra

KISD CSE

 

user

vikash raj

CEB CSE

 

user

vishal kumar

CEB CSE