TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD.

Campus Year -:

Website : NA

KOUSTUV GROUP OF INSTITUTIONS (KGI)

Selected Students of TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD.user

RAKESH ROSAN SAHOO

KSE MECH

 

user

DAKSHYARAJ GIRI

KSE MECH

 

user

SPANDAN KUMAR SWAIN

KSE MECH

 

user

DIPTI RANJAN SAHOO

KSE MECH

 

user

GAUTAM PRADHAN

KSE MECH

 

user

BISWAJEET BARIK

KSE MECH

 

user

NITESH KUMAR DASH

KSE MECH

 

user

ABHISHEK KUMAR

KSE MECH

 

user

DEBA PRASAD BEHERA

KSE MECH

 

user

SOUMYA PRAKASH PANI

KSE MECH

 

user

ABHISHEK ROUT

KSE MECH

 

user

DHANANJAYA KAR

KSE MECH

 

user

MRUTYUNJAYA MAHARANA

KSE MECH

 

user

KRISHNA SWAROOP BARIK

KIT MECH

ODISHA 

user

Kundan Kumar

KIT MECH

BIHAR 

user

PARTHO PRATIM SARANGI

CEB MECH

JHARKHAND 

user

PARAMVEER SINGH SANDHU NK

CEB MECH

ODISHA