DGS TECHNICAL SERVICES PVT. LTD.

Campus Year -:

Website : NA

KOUSTUV GROUP OF INSTITUTIONS (KGI)

Selected Students of DGS TECHNICAL SERVICES PVT. LTD.user

ABHILASH MISHRA

CEB CIVIL

ODISHA 

user

Abhishek kumar

KIT CIVIL

BIHAR 

user

ANISHA MOHANTY

CEB CIVIL

ODISHA 

user

ARCHANA SAHOO

CEB CIVIL

ODISHA 

user

Himansu Sekhar Rout

CEB CIVIL

ODISHA 

user

Sanjana mandal

CEB CIVIL

ODISHA 

user

Dibyamayee Pradhan

CEB CIVIL

ODISHA 

user

JEEVANESH KUMAR

BEC CIVIL

BIHAR 

user

RASHMITA HANS

CEB CIVIL

ODISHA 

user

Deepankar Kumar

KIT MECH

JHARKHAND 

user

SURAJ PRAKASH

CEB MECH

BIHAR