SELECTED CANDIDATES OF ALOK INDUSTRIES LIMITED
 
Satyajit karan
Satyajit karan
CEB MECH 2017
BHUBANESWAR
ODISHA
PRASHANTO PATRO
PRASHANTO PATRO
CEB MECH 2017
JAMSHEDPUR
JHARKHAND
PARTHA SARATHI NAIK
PARTHA SARATHI NAIK
CEB MECH 2017
SUNDARGARH
ODISHA
NISHANT
NISHANT
CEB MECH 2017
PATNA
BIHAR
AMAN BHARDWAJ
AMAN BHARDWAJ
CEB MECH 2017
PATNA
BIHAR