SELECTED CANDIDATES OF SMS Country
 
Sameer Sahoo
Sameer Sahoo
KIT MBA 2011
DHENKANAL
ODISHA
Roshan Singh
Roshan Singh
KIT MBA 2011
PATNA
BIHAR
Pratyuesha Behera
Pratyuesha Behera
KISD MBA 2011
BOLANGIR
ORISSA
Padmalaya Das
Padmalaya Das
KISD MBA 2011
KHURDA
ODISHA
Kalyani Priyadarsini
Kalyani Priyadarsini
KISD MBA 2011
BHADRAK
ORRISA
Bhagyashree Sahu
Bhagyashree Sahu
KISD MBA 2011
MAYURBHANJ
ORISSA
Sunit Kumar Dash
Sunit Kumar Dash
CEB MBA 2011

Sunil Kumar Panda
Sunil Kumar Panda
CEB MBA 2011
KORAPUT
ODISHA
Sumanta Das
Sumanta Das
CEB MBA 2011
BHUBANESWAR,KHURDA
ODISHA
SUJIT KUMAR MOHANTY
SUJIT KUMAR MOHANTY
CEB MBA 2011
BHADRAK
ORISSA
Snehasish Sarkar
Snehasish Sarkar
CEB MBA 2011
SAMBALPUR
ODISHA
SACHIDANANDA  SATAPATHY
SACHIDANANDA SATAPATHY
CEB MBA 2011
SUNDARGARH
ORISSA