SELECTED CANDIDATES OF NM ROOF DESIGNERS LIMITED
 
SUMANTA PRADHAN
SUMANTA PRADHAN
CEB CIVIL 2014
BANPUR / KHORDHA
ODISHA
SRUTHI XAVI
SRUTHI XAVI
CEB CIVIL 2014
BHUBANESWAR
ODISHA
SOUMYA NARAYAN MISHRA
SOUMYA NARAYAN MISHRA
CEB CIVIL 2014
BHUBANESWAR
ODISHA
SHASHIKANT KUMAR
SHASHIKANT KUMAR
CEB CIVIL 2014
NALANDA
BIHAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR
CEB CIVIL 2014
MOTIHARI
BIHAR
PRIYABRATA KONAR
PRIYABRATA KONAR
CEB CIVIL 2014
ROURKELA
ODISHA
PRATIKSHA SARANGI
PRATIKSHA SARANGI
CEB CIVIL 2014
KORAPUT
ODISHA
MOUSUMEE PATEL
MOUSUMEE PATEL
CEB CIVIL 2014
SUNDARGARH
ODISHA
MAMATA MURMU
MAMATA MURMU
CEB CIVIL 2014
MAYURBHANJ
ODISHA
DIBYAJYOTI DASH
DIBYAJYOTI DASH
CEB CIVIL 2014
CUTTACK
ODISHA
DHEERAJ KUMAR
DHEERAJ KUMAR
CEB CIVIL 2014
MUZAFFARPUR
BIHAR
BINODINI BEHERA
BINODINI BEHERA
CEB CIVIL 2014
CUTTACK
ODISHA